Obsah

Konference Ostrovy života

19.-20. listopadu 2018

Brno, hotel Holiday Inn

Co vás čeká?

 • 15 přednášek ve dvou dnech
 • ukázky praktických řešení – systémů zadržování srážkových vod, recyklace tzv. šedé vody, ostrovní systémy FVE, zelené střechy aj.
 • setkání s odborníky, možnost diskuse a konzultace
 • konferenční sborník a další vzdělávací materiály
 • společenský večer vč. slavnostního rautu a doprovodného programu
 • Chci se zúčastnit

  Bezplatné semináře JTDJ

  Kontakt

  Pro náš dům, z.s.

  Veveří 102

  616 00 Brno

  www.pronasdum.cz

  www.ospronasdum.cz

  Odběr zpravodaje

  5 chyb, kterých se dopouští SV

  Ve své právnické praxi jsme se setkali s mnoha případy, kdy se SVJ dopouštěla byť i nevědomky zbytečným chybám. Bohužel zde platí pravidlo, že neznalost neomlouvá a jako členové SVJ nebo dokonce předsedové si můžete uštědřit nekolik nepříjemných situací. Máme pro vás seznam hned několika častých chyb, kterým je lepší se vyvarovat.

  Zamykání v domě

  Ze strachu před zloději nebo i nevítaným hosty, kteří by chtěli nocovat u sklepů bývá mnoho bytových domů uzamčeno. V případě, že by však vypukl požár mohou být členové výboru SVJ odpovědní nejen za škodu, ale teoreticky i za nedbalostní trestný čin. Únikový východ popřípadě požární schodiště musí být vždy průchozí. V tomto případě je možné zajistit si buď vchod do domu na čipy nebo zvenku kouli a zevnitř kliku a dveře tedy nechávat odemčené.

  Funkce v představenstvu na lehkou váhu

  Často se také setkáváme s nešvarem, kdy například funkce předsedy SVJ je považována spíše za jakousi formalitu. Příkladem může být případ paní Mileny, která přijala funkci předsedkyně SVJ, nicméně neměla na to čas a brala to jen jako povinnost svolat jednou za rok schůzi. Komplikace nastaly ve chvíli, kdy ji napadl soused, za předraženou investici na opravu výtahu, na které se ani příliš nepodílela. Dokonce na ni podal žalobu a domáhal se škody, kterou měla způsobit.

  Tím, že člověk přijme funkci, stává se osobně odpovědným za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem takové funkce.

  Doporučujeme také archivovat veškerou komunikaci a vše podstatné si nechat potvrdit do e-mailu, ať je to možné v budoucnu prokázat. To je základ klidného spaní.

  Špatné svolávání schůze

  Shromáždění či členskou schůzi je potřeba svolat formální pozvánkou přesně podle stanov (tam se můžete rozhodnout, zda-li to bude emailem nebo pozvánkou do schránky). Kromě místa, času a programu v ní musí být i podklady k jednotlivým návrhům, případně alespoň informace, kde jsou dané podklady k nahlédnutí (např. projekt rekonstrukce výtahu).

  V praxi jsme se setkali např. se sympatickým panem Oldou, který jako předseda pražského SVJ svolával v malém kolektivu sedmi jednotek schůze neformálně telefonem. Obrátil se na nás však jednou s tím, že mu nový soused poslal dopis zpochybňující všechny závěry na poslední schůzi učiněné, i když s nimi všichni kromě něj souhlasili. Doporučili jsme mu, ať schůzi raději svolá znovu již s formální pozvánkou a do té doby ať rozhodnutí pozdrží. Neformálně svolaná schůze bez jakéhokoliv záznamu by totiž skutečně mohla být napadena.

  Náhradní schůze hned po řádné

  V případě, když se projednává například rekonstrukce bytového domu, je zapotřebí splnit určitou účast členů. Na náhradní schůzi už však takové striktní podmínky neplatí, proto některá bytová družstva svolávají náhradní schůzi hned, třeba půl hodiny po té řádné. A to tak, že zároveň s běžnou pozvánkou rozešlou i pozvánku na tuto potencionální schůzi náhradní. To je ale v rozporu se zákonem a takovéto svolání není v pořádku. Schůze včetně jejího usnesení může být napadena u soudu pro neplatnost.

  Podceňování právnické pomoci

  Všechny podstatné kroky a rozhodnutí je totiž dobré konzultovat s advokátem či jiným konkrétním odborníkem a nechat si je potvrdit členskou schůzí či shromážděním. Ušetří se tak mnoho zbytečných stresů, výdajů, papírování či jiných problémů. Můžete využít i služeb Dostupného Advokáta, kde vám obratem pomůžeme na dálku s jakýmkoliv právním problémem ať je to sepsáním stanov, kontrola dokumentů či příprava smluv.

  Pomůžeme vám s jakoukoli právní otázkou. On-line. Ať jste kdekoliv, vyřešíme právní problém, který vás trápí.

  Autor: JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., Dostupný advokát