Obsah

Konference Ostrovy života

19.-20. listopadu 2018

Brno, hotel Holiday Inn

Co vás čeká?

 • 15 přednášek ve dvou dnech
 • ukázky praktických řešení – systémů zadržování srážkových vod, recyklace tzv. šedé vody, ostrovní systémy FVE, zelené střechy aj.
 • setkání s odborníky, možnost diskuse a konzultace
 • konferenční sborník a další vzdělávací materiály
 • společenský večer vč. slavnostního rautu a doprovodného programu
 • Chci se zúčastnit

  Bezplatné semináře JTDJ

  Kontakt

  Pro náš dům, z.s.

  Veveří 102

  616 00 Brno

  www.pronasdum.cz

  www.ospronasdum.cz

  Odběr zpravodaje

  Než zapnete topení aneb pár doporučení před začátkem topné sezóny

  S koncem léta a hezkého počasí přichází období teplého oblečení a zapínání topení. Obvykle topná sezóna začíná se zářím a končí v květnu, ve skutečnosti se to však odvíjí od aktuálních venkovních teplot.

  S vytápěním je těsně spojeno poměrové měření tepla a vody v bytech. Je před začátkem topného období dobré něco kontrolovat či zajistit? Pokud jste během předcházejícího období či při odečtech měřidel objevili nějaké problémy či závady, je nejvyšší čas dát vše do pořádku. A to u všech měřidel, které se v domácnosti mohou nacházet: kalorimetry, indikátory vytápění a vodoměry pro studenou a teplou vodu. Podobnou pozornost bychom měli věnovat termostatickým ventilům.

  Termostatické ventily, nebo také termohlavice, jsou nejběžnějším a nejpoužívanějším regulačním prvkem otopné soustavy. Během jejich provozu v zimním a jarním období jsme měli možnost prověřit, zda pracují správně. Při správné funkčnosti reagují na změnu pokojové teploty, lze jimi snadno otáčet a jejich činnost není spojena s žádnými zvukovými efekty. Samozřejmostí je i těsnost. Pokud jsme zjistili, že termostatické ventily nefungují správně, měli byste je co nejrychleji vyměnit. Obecně životnost termostatických ventilů je omezená a závisí na jejich kvalitě i na kvalitě topné vody používané v otopné soustavě. Nelze jednoznačně určit interval jejich výměny, ale bez obav můžeme hovořit o životnosti v rozmezí 10-20 roků.

  Pokud byste si chtěli usnadnit ovládání termostatických hlavic, je k dispozici nabídka automaticky programovatelných termohlavic, řízených např. pomocí mobilní aplikace. Přinášejí vyšší uživatelský komfort i prvky chránící hlavice před poškozením. Jejich cena sice není zanedbatelná, ale přidaná hodnota moderních prvků je nesporná a velmi návyková!

  Měřič tepla (neboli kalorimetr) je podle zákona o metrologii tzv. „stanoveným měřidlem“, proto je třeba, aby jeho provozovatel pravidelně zabezpečoval jeho úřední ověřování u autorizovaného metrologického střediska, anebo zajišťoval jeho výměnu za nový přístroj. Lhůta platnosti ověření je pro měřič tepla stanovena vyhláškou na 4 roky. Pokud je vaše měřidlo z roku 2014 či bylo v tomto roce naposledy ověřeno, je nutné, abyste zajistili do konce roku 2018 jeho výměnu nebo ověření nové. To se týká jak kalorimetrů, které můžete mít ve vlastní kotelně, tak kalorimetrů bytových, i když se používají jen pro poměrné rozdělení nákladů v rámci domu. Používání náměrů z měřidel bez platného ověření je nelegální a nelze s nimi pracovat pro potřeby rozdělování nákladů.

  Indikátory vytápění nejsou na rozdíl od kalorimetrů podle zákona měřidly, a proto se na ně vztahují jiná pravidla. Životnost indikátorů je dána obvykle životností jejich baterie, obvykle 10 let. Proto je dobré po uplynutí této doby zvážit jejich plošnou výměnu v celém domě. Nastanou-li v důsledku vyčerpané životnosti výpadky jednotlivých přístrojů, může to způsobit vážné komplikace při rozdělování nákladů na vytápění za právě probíhající období.

  V rámci plánovaných oprav a výměn měřidel je dobré zaměřit se i na vodoměry. Podobně jako u měřičů tepla, platí pro bytové vodoměry na studenou a teplou vodu určitá ověřovací lhůta, která je pro oba typy přístrojů shodná, a to v trvání 5 let.  Zkontrolujte, jaké datum ověření vaše vodoměry mají. Jestli je na nich uveden rok 2013, je třeba, abyste zajistili do konce letošního roku jejich výměnu. Pokud máte vodoměry odečítané rádiovou cestou, mějte na paměti, že životnost radiomodulů je podobně jako u indikátorů omezena trvanlivostí napájecí baterie, která obvykle činí 10 roků. V případě rádiových vodoměrů obvykle platí, že 1x za 5 let se mění vodoměry a 1x za 10 let rádiové moduly.

  Povinností a doporučení je celá řada, a nemusí pro vlastníka či jeho statutárního zástupce být vždy snadné se ve všech povinnostech správně orientovat. Proto je v případě nejasností či pochybností vždy tou nejlepší volbou obrátit se na svého poskytovatele služeb/partnera v oblasti vytápění, poskytování teplé vody a poměrového měření, a ten by měl být tou nejpovolanější osobou, s níž byste měli své kroky v případě potřeby konzultovat.

  Protože nikdo z nás nemůže být odborníkem na všechno, obraťte se v případě otázek nebo pochybností na svého správce či odborného rozúčtovatele, a ti vám jistě doporučí optimální řešení pro váš dům.

  Kontakt:

  Techem, spol. s r. o. · Služeb 5 · 108 00 Praha 10 - Malešice

  tel.: +420 272 088 777 · e-mail: info@techem.cz · www.techem.cz